Članstvo zadruge

Zadruga je imela ob 110-letnici 168 članov. Članstvo se je v zadrugi tekom let zniževalo, tako da ima zadruga danes 85 članov. Največ članov zadruge je z območja Bleda, Gorij, Bohinja, Radovljice, Zgornje savske doline in z drugih krajev Slovenije.

Trenutno nas je v zadrugi zaposlenih 7.
Upravni odbor v tem mandatu vodi predsednik zadruge Mulej Jože. Podpredsednik zadruge je Jože Soklič. Ostali člani upravnega odbora so: Janez Pazlar, Jurij Pristov, Tavčar Jože in Tilen Klinar.
Predsednik nadzornega odbora zadruge je Mirko Rimahazi, člana pa sta še Filip Poklukar in Kunčič Sonja.