Povabilo k članstvu Društva lastnikov gozdov Zgornje Gorenjske

Društvo lastnikov gozdov Zgornje Gorenjske vabi lastnike gozdov, da se včlanijo v naše društvo. Društvo deluje na področju občin Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Gorje, Bohinj, Bled in Radovljica. Njegova osnovna naloga je omogočiti članom pomoč pri gospodarjenju z gozdovi, strokovno in kvalitetno upravljanje del v gozdu, nudenje pomoči pri trženju gozdnih proizvodov in raznih storitvah v gozdu. Društvo tudi zastopa člane društva pri Zavodu za gozdove republike Slovenije in drugih ustanovah, ter se lahko povezuje z drugimi nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju gozdarstva in varovanja gozdov. Za lažje uresničevanja teh nalog je društvo postalo član Zveze lastnikov gozdov Slovenije. Zveza lastnikov gozdov se prizadeva za ureditev pogojev za gospodarno ravnanje z gozdovi, njihovo trajno ohranjanje in primerno sožitje z divjadjo in strožjo ureditvijo nabiranja gozdnih sadežev ter prostega gibanja po gozdovih. S primerno zakonodajo bi ohranili dobro gospodarjenje z gozdovi, kar je v interesu lastnkov gozdov in prosto gibanje ljudi po gozdovih pod primernimi pogoji, ki ne bi škodovali gospodarnemu ravnanju z gozdovi.

Zakonodajne spremembe pa lahko dosežemo le združeni v močno stanovsko nevladno organizacijo, ki bo primeren sogovornik državi. Ta prizadevanja pa lahko podprete s tem, da se včlanite v razna gozdarska društva, ki so včlanjena v Zvezo lastnikov gozdov Slovenije.Zato vabimo lastnike gozdov, da se včlanijo v Društvo lastnikov gozdov Zgornje Gorenjske.

Pristopne izjave lahko dobite na spletni strani www.gozd-bled.si in v kmetijsko gozdarskih trgovinah.

Upravni odbor Društva lastnikov gozdov Zgornje Gorenjske


PRISTOPNA IZJAVA

Spodaj podpisani __________________________ stanujoč_______________ __________ številka in ime pošte___________ izjavljam, da pristopam kot član v DRUŠTVO LASTNIKOV GOZDOV ZGORNJE GORENJSKE. Prosimo vas za vaš e.n.____________________in površino lastnih gozdov____h. Ta podatek ni obvezen, vendar je koristen pri razgovorih z državnimi organi, ki jih poleg števila članstva zanima tudi skupna površina gozda v lasti članov.

Ime in Priimek______________ Podpis_____________________

Mali pravni vodič za kmete

Preberite si v naslednjem dokumentu

Mali pravni vodič 2017

Tehnični pregledi 2024

RAZPORED TEHNIČNIH PREGLEDOV TRAKTORJEV
  
PETEK 1.3.2024 14.00 - 17.00
PETEK 29.3.2024 12.00 - 17.00
PONEDELJEK 6.5.2024 12.00 - 18.00
PETEK 31.5.2024 14.00 - 17.00
PETEK 2.8.2024 14.00 - 16.00
PETEK 4.10.2024 14.00 - 17.00
PETEK 8.11.2024 14.00 - 15.30

 

Bled, 12.01.2024

Obvestilo varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi in svetovanje fitofarmacevtska sredstva

Obveščamo Vas, da v naši zadrugi nudi svetovanje v zvezi z varstvom rastlin pred škodljivimi organizmi in pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev svetovalka Olga Cvenkel, in sicer vsak PONEDELJEK in SREDO med 12. in 15. uro.

Obveščamo Vas, da NAKUP FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV, za katera je pri nakupu potrebno potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine, v Kmetijsko gozdarskem centru trenutno ni mogoč.